Media Room

Newsroom Education

Media Title : Berita Harian
Section : Sentral
Page : B9
Date : 25th April 2008
Headline : Usaha dihargai

HL Foundation donated RM30,000 to Yayasan Tunku Nurul Hayati, a foundation that provides daycare and education to pre-schoolers from low income families

Seremban Usaha dihargai

Usaha Yayahsan Tunku Nurul Hayati (YTNH) memberi perhatian kepada penjagaan dan pendidikan kanak-kanak prasekolah dari kalanagan keluarga berpendapatan rendah dan kurang bernasib baik mendapat perhatian pelbagai pihak.

Antaranya, Heong Leong Bank menerusi Yayasan Hong Leong (YHL) yang menyumbang RM 30,000 kepada yayasan itu bagi membantu dan menyokong usaha yang dilaksanakan.

 

Search - ZOO
Search - Categories
Search - Contacts
Search - Content
Search - News Feeds
Search - Tags
Connect with Us